Politics

Associated Press: Roman Giertych i Ewa Wrzosek byli ¶ledzeni za pomoc± Pegasusa | Polityka

Prawnik Roman Giertych, który reprezentowa³ czo³owych polityków opozycji oraz Ewa Wrzosek, prokuratorka, która sprzeciwi³a siê czystkom w wymiarze sprawiedliwo¶ci byli ¶ledzeni za pomoc± Pegasusa – informuje Associated Press.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.

close