Politics

Centralny Rejestr Wyborców. Jakie są założenia projektu?Według “DGP” projekt ma być zgłoszony jako rządowy. Aktualnie jest na etapie prekonsultacji z samorządowcami z Komisji Wspólnej. Plan jest taki, by CRW uruchomić na przyszłoroczne wybory, a nie, jak pierwotnie zakładano, dopiero na wybory prezydenckie w 2025 r.

“Centralny Rejestr Wyborców ma ułatwić dopisanie się do spisu wyborców poza miejscem zamieszkania” – podkreśla w rozmowie z “DGP” Janusz Cieszyński, sekretarz stanu w KPRM i pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa. Tłumaczy, że aktualnie “gminy muszą przyjąć wniosek i przekazywać zawiadomienia między sobą”. Dzięki CRW przeniesienie wyborcy pomiędzy spisami ma być automatyczne.

“To przede wszystkim realizacja zgłaszanych od lat postulatów PKW, by rejestry wyborców nie były rozproszone” – mówi dziennikowi Cieszyński.

Jak podaje gazeta, CRW ma składać się z dwóch zbiorów. W pierwszym będą dane obywateli polskich: imię i nazwisko, numer PESEL oraz adres zamieszkania i zameldowania. “Znajdą się w nim także informacje o właściwym okręgu i obwodzie wyborczym w poszczególnych typach wyborów. Podstawowe informacje zostaną pobrane z rejestru PESEL, ale np. wójt będzie wprowadzał do niego informację o osobach, które nie są zameldowane na obszarze danej gminy, ale złożyły wniosek, by tam oddać głos” — informuje dziennik.

Część B ma zawierać dane obywateli UE, którzy nie mają polskiego obywatelstwa, oraz obywateli Wielkiej Brytanii, którzy mają prawa wyborcze w Polsce.

Kluczową rolę w tworzeniu rejestru ma odegrać minister ds. cyfryzacji – informuje dziennik. Zdaniem niektórych projekt ustawy nieprzypadkowo pojawia się w momencie, gdy pojawiły się doniesienia o możliwej nominacji Jacka Kurskiego na szefa reaktywowanego resortu cyfryzacji (dziś jest to departament w KPRM).Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.