Politics

Koronawirus w Polsce. Co czwarty student nie zaszczepił się przeciw COVID-19 – Społeczeństwo
„To niepokojące”


Wszystkich ankietowanych zapytano o to, jakiego rodzaju racje odgrywały największą rolę w decyzji o tym, czy się zaszczepić czy nie. Jako trzy najważniejsze ankietowani wskazali: przekonanie o skuteczności szczepionek, realność zagrożenia zachorowaniem oraz poczucie odpowiedzialności za innych. Najmniej osób stwierdziło, że w podjęciu decyzji motywowała ich presja ze strony otoczenia i obawa o jego reakcję.


– To, że około 25 proc. studentów uczestniczących w ankiecie zadeklarowało, że się nie zaszczepiło, jest niepokojące. Nie można jednak wykluczyć, że w ankiecie chętniej brały udział osoby o zdecydowanych i jednoznacznych przekonaniach w sprawach COVID, co nakazuje przyjmować ich wyniki z dużą dozą ostrożności – ocenił prorektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. Tomasz Pietrzykowski.


Według niego należy jednak przyjąć, że 20-30 proc. studentów może być niezaszczepionych. Byłby to jednak i tak zdecydowanie większy odsetek osób zaszczepionych, niż w całym społeczeństwie (ok. 55 proc.).


W najbliższym czasie uczelnie mają uzyskać precyzyjne od resortu zdrowia dane o poziomie wyszczepienia nie tylko żaków, ale też pracowników uczelni.„Studenci zakażają się rzadziej”


Rektorzy zrzeszeni w ramach KRASP opowiadają się za wprowadzeniem przepisów, które umożliwiałyby uczelniom weryfikację certyfikatów covidowych lub wprowadzenie wymogu wykonania testu przed wejściem w mury uczelni.


– Próbowaliśmy wprowadzić na Uniwersytecie Śląskim wymóg zaszczepienia dla osób, które korzystają z akademików, ale decyzja ta spotkała się z bardzo krytyczną reakcją wielu instytucji zarzucających nam łamanie prawa, dlatego się z niej wycofaliśmy – powiedział prof. Pietrzykowski.


W jego ocenie obecna sytuacja jest patowa, bo uniwersytety mogą w tym momencie jedynie zachęcać do szczepień, ale zaszczepionych przybywa już stosunkowo bardzo niewielu.


– Jedyny instrument, którym dysponujemy i który mógłby w teorii zwiększyć bezpieczeństwo, to przejście uczelni na tryb zdalny. Jednak tak naprawdę taki punktowy lockdown nie ma sensu, tak długo, jak studenci czy pracownicy uczelni nadal w pełni uczestniczą w kontaktach społecznych w innych sferach życia – chodzą do sklepów, restauracji czy teatrów. Z gromadzonych przez nas danych wynika, że mimo trwania zajęć kontaktowych w uczelniach studenci zakażają się znacznie rzadziej, niż przeciętni Polacy – co wskazywałoby na to, że poza uczelnią niebezpieczeństwo zakażenia jest wyższe niż w jej murach – podsumował.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.

close