Politics

Łeonid Krawczuk nie żyje. Był pierwszym prezydentem niepodległej Ukrainy – Świat
Krawczuk dumny ze zniszczenia imperium


W 1990 roku Łeonida Karwczuka wybrano na przewodniczącego Rady Najwyższej radzieckiej Ukrainy. Rok później opuścił szeregi partii komunistycznej. Jak wyjaśnił w jednym z wywiadów, uczynił tak, gdy się dowiedział, że w latach 30. XX wieku władze radzieckie zorganizowały na Ukrainie sztuczny głód, który pochłonął miliony ofiar.


Za jego zasługę uważa się uchwalenie przez parlament radzieckiej Ukrainy, w sierpniu 1991 roku, Aktu Niepodległości Ukrainy. W grudniu 1991 roku akt został zatwierdzony w referendum, co przyczyniło się do rozpadu ZSRR. Wraz z referendum odbyły się wybory prezydenckie, które już w pierwszej turze przyniosły zwycięstwo Krawczukowi.


8 grudnia 1991 roku już jako szef niepodległego państwa ukraińskiego Krawczuk, razem z przewodniczącym białoruskiego parlamentu Stanisławem Szuszkiewiczem i prezydentem Rosji Borysem Jelcynem, zdecydował o likwidacji ZSRR i powołaniu Wspólnoty Niepodległych Państw.


W wywiadzie dla PAP w 2016 roku Krawczuk podkreślał, że w wyniku porozumień białowieskich przestało istnieć jedno z największych imperiów na świecie, jakim był ZSRR. – Jeśli mam mówić, co jest dla mnie w życiu najważniejsze, to odpowiadam: podpisanie aktu o utworzeniu niepodległego państwa ukraińskiego, podpisanie umowy białowieskiej, a w następstwie zniszczenie imperium radzieckiego – wspominał polityk.Ostrzegał przed zagrożeniem ze strony Rosji


Na świecie podkreślano jego zgodę na likwidację potężnego arsenału nuklearnego, który odziedziczyła Ukraina po ZSRR. Krytycy zarzucali mu, że nie zapobiegł kryzysowi gospodarczemu, w jakim kraj się pogrążył w latach 1992-1993. Do 2006 roku, przez kolejne kadencje, zasiadał w parlamencie.


W późniejszych latach wielokrotnie zabierał głos w obronie proeuropejskich aspiracji Ukrainy. W lipcu 2020 roku został szefem delegacji Ukrainy w grupie kontaktowej ds. rozwiązania konfliktu z prorosyjskimi separatystami w Donbasie.


W wywiadzie dla PAP w 2016 roku, dwa lata po aneksji Krymu przez Rosję, Krawczuk ostrzegał przed zagrożeniem dla Ukrainy ze strony Rosji. – Jeśli ktoś na Kremlu pomyśli o zajęciu Ukrainy, to będzie to początkiem całkowitego końca Rosji. Ukraina się nie podda i będzie walczyła do końca, a świat całkowicie odizoluje Rosję jako państwo niebezpieczne. Rosjanie o tym wiedzą. Nasz sukces to wsparcie ze strony Europy i europejski kurs – mówił wówczas pierwszy prezydent Ukrainy.


Łeonid Krawczuk zmarł po długiej i ciężkiej chorobie. Prawie do końca swojego życia komentował wydarzenia polityczne w Ukrainie.


Czytaj też: Jak Ukraina skręciła na Zachód. „Putin nie chce być tym przywódcą Rosji, który ją utracił”Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.