Politics

NEWSWEEK LEARNING ENGLISH. Jak uczyć się angielskiego z podcastami „Newsweeka” – Learning english☛ Po wysłuchaniu nagrania postaraj się streścić podcast w kilku zdaniach. W tym celu sporządź notatkę (pisemnie lub na dyktafonie).


☛ Wysłuchaj podcastu po raz drugi. Słuchając nagrania, postaraj się zanotować kluczowe słowa oraz najważniejsze fakty.


☛ Sprawdź znaczenie kluczowych słów w słowniku.


☛ Uzupełnij wcześniej sporządzoną notatkę o fakty oraz kluczowe słowa.


☛ Zaprezentuj treść podcastu, wykorzystując wcześniej zebrane fakty oraz kluczowe słowa.


☛ Wysłuchaj podcastu po raz trzeci, aby sprawdzić, czy udało Ci się odnieść do wszystkich kluczowych wątków nagrania. Uwaga! Nie musisz realizować wszystkich kroków jednocześnie. W przypadku dłuższych podcastów sugerujemy podzielenie pracy na kilka etapów.Przykład The Future of Work


☛ Wysłuchaj podcastu, aby zrozumieć jego treść.


☛ Po wysłuchaniu nagrania postaraj się streścić podcast w kilku zdaniach. W tym celu sporządź notatkę (pisemnie lub na dyktafonie).


Example: Nowadays, more and more American workers are looking for new job opportunities. Many of them would not only like to change their jobs, but also their career paths. Surprisingly, the Covid-19 pandemic has not led to massive layoffs, but to a labor shortage. The employee-employer relationship is also changing; workers are becoming more demanding. Therefore, to attract talent, employers offer new flexible work models.


☛ Wysłuchaj podcastu po raz drugi. Słuchając nagrania, postaraj się zanotować kluczowe słowa oraz najważniejsze fakty.


Key words/phrases


great resignation


look for a new role


hire/lay off employees


embrace flexibility


employee’s market


virtual work


commute to work


attract talent


Key facts


• about two-thirds of the surveyed are looking for a new role


• employees are looking for: better compensation, benefits, flexibility, loyalty, positive employee experience


• employees have got accustomed to virtual work


• commuting to work is no longer an option


• employers are opening up for new more flexible options, such as hybrid work


• employers are working hard to improve in-office experience


☛ Sprawdź znaczenie kluczowych słów w słowniku.


Example:


lay off employees – zwalniać pracowników employee’s market – rynek pracownika commute to work – dojeżdzać do pracy


☛ Uzupełnij wcześniej sporządzoną notatkę o najważniejsze fakty oraz kluczowe słowa.


Example:


Nowadays, more and more American workers are looking for new job opportunities. In fact, about two-thirds of the interviewed employees are looking for a new role. Surprisingly, the Covid-19 pandemic has not led to massive layoffs but to a labor shortage. The employee-employer relationship is also changing; workers are becoming more demanding. To attract talent, employers offer new work models, such as hybrid work, that are more flexible during and after work. One of the sectors facing labor shortages is gastronomy. Many employees have left their jobs for good and employers cannot easily replace them. Fortunately, some employers have not let people go on a large scale and such companies can continue their activities. It seems that now, more than ever, employees are looking for better compensation, benefits, flexibility, loyalty, and a positive employee experience. Also employees have got accustomed to virtual work, which in turn has opened up new job opportunities for many of them. They don’t want to drift back and forth. For many of them, commuting is no longer an option. Therefore, to attract talent, employers need to open up to new, more flexible options, such as virtual work. Also in-office experience has become much more important, i.e. a quality of teamwork. All in all, it seems that getting back to business as usual will not be easy. Employers need to get used to the new post-Covid reality. If they want to attract talent, they will have to embrace flexibility as quickly as their employees.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.

close