Politics

Niespokojna doba przy granicy polsko-białoruskiej. Najnowszy komunikat SG – Wprost
Straż Graniczna poinformowała w najnowszym komunikacie, że w sobotę 7 maja na terytorium Polski z Białorusi próbowało nielegalnie przedostać się 27 cudzoziemców. Byli to m.in. obywatele Mali i Kuby.


Na odcinku ochranianym przez placówkę SG w Czeremsze doszło do próby siłowego przekroczenia granicy. Białoruskie służby przywiozły samochodami służbowymi grupę około 20 migrantów. Osoby i służby białoruskie rzucały kamieniami w patrole polskich funkcjonariuszy.

Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej w poprzednich dniach


Cudzoziemcy i białoruscy pogranicznicy regularnie atakują polskich strażników granicznych i policjantów patrolujących naszą granicę. Do podobnej sytuacji doszło także dzień wcześniej. Przy cudzoziemcach znaleziono rękawiczki i trytytki potrzebne do podpięcia zasiek z drutu kolczastego.


Dla porównania w piątek do Polski z Białorusi próbowało nielegalnie dostać się 76 cudzoziemców. Doszło do trzech siłowych prób nielegalnego przekroczenia granicy. Dwie z nich miały miejsce na odcinku ochranianym przez placówkę SG w Białowieży. Z kolei do kolejnej doszło na placówce Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnych.

Kryzys migracyjny. Budowa zapory na granicy Polski i Białorusi


Powstrzymać nielegalne przekraczanie granicy polsko-białoruskiej ma specjalna zapora. Jej budowa idzie zgodnie z planem. Bariera ma być gotowa według harmonogramu – do końca czerwca. Na ponad 60-kilometrowym odcinku ustawiono przęsła. Na pozostałych odcinkach ustawione są słupy lub instalowane są pale fundamentowe.


Czytaj też:
Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej wciąż niespokojna. Białoruskie służby rzucały kamieniami

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.