Politics

Polskie społeczeństwo. Co wynika ze wstępnych danych spisu powszechnego? – SpołeczeństwoDominik Rozkrut poinformował, że zgodnie z wynikami spisu w kraju jest 48,5 proc. mężczyzn i 51,5 proc. kobiet. Te proporcje są podobne jak 10 lat temu. Wyjaśnił, że lekka przewaga kobiet nad mężczyznami wynika z dłuższego życia kobiet.Polskie społeczeństwo się starzeje


Dominik Rozkrut podkreślił, że duże zmiany obserwujemy w strukturze ludności według wieku. – Zmniejszył się udział osób w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym, zaś zwiększył się w wieku poprodukcyjnym. W wieku przedprodukcyjnym to jest grupa wiekowa 0-17 lat – to jest spadek z 18,7 proc. do 18,2 proc.. Natomiast w wieku poprodukcyjnym mamy istotny wzrost z 16,9 proc. do 21,8 proc. – powiedział prezes GUS. Podał też, że “w grupie osób w wieku produkcyjnym 18-59/64 lata w zależności od płci spadek ludności ogółem w grupie mobilnej był większy, niż osób niemobilnych”.


Prezes GUS Zwrócił uwagę, że „w ciągu dekady przybyło ponad 1,8 mln osób w grupie wieku 60-65 lat i więcej”. – Co piąty mieszkaniec Polski ma ponad 60 lat – zaznaczył Rozkrut.


– Liczba mieszkań w Polsce w dniu 31 marca 2021 r. wyniosła 15,2 mln.; To jest wzrost o 12,6 proc., czyli 1,7 mln mieszkań – powiedział Rozkrut. Podał, że w Polsce jest 6,8 mln budynków, czyli jest to więcej o 800 tys. (13,3 proc.) niż w roku 2011.GUS: w Polsce jest więcej mieszkań


Z wstępnych wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 zebranych podczas spisu powszechnego wynika, że wzrosła liczba mieszkań w Polsce i ich powierzchnia użytkowa.


W dniu 31 marca 2021 r. w Polsce było prawie 15,2 mln mieszkań, które zlokalizowane były w ok. 6,8 mln budynków – podał w czwartek Główny Urząd Statystyczny.


„W porównaniu z wynikami Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 liczba mieszkań wzrosła o prawie 1,7 mln, tj. o 12,6 proc., a liczba budynków zwiększyła się o prawie 800 tys., tj. o 13,3 proc.” – wskazał GUS.


Dodano, że powierzchnia mieszkań pozostających do dyspozycji ludności według stanu na 31 marca 2021 r. wyniosła 1121,3 mln m kw., a w stosunku do wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 zwiększyła się o prawie 175 mln m kw., czyli o 18,5 proc.Morawiecki: Polska będzie musiała się zmierzyć z kilkoma pułapkami


Premier Mateusz Morawiecki, komentując wstępne dane spisu powszechnego przyznał, że Polska „z pewnością będzie musiała się w najbliższym czasie zmierzyć z kilkoma pułapkami demograficznymi, bo to nie tylko spadek dzietności, który jest cechą charakterystyczną bardzo wielu społeczeństw, ale też starzenie się społeczeństw czy ubytek ludności związany z falami migracyjnymi”.


Natomiast prezydent Andrzej Duda, pod patronatem powiedział: – Mam nadzieję, że te twarde dane statystyczne, które z tego spisu wynikają będą nie tylko optymistyczne – mimo tej trudnej sytuacji, którą mamy w tym momencie i która była w czasie przeprowadzania spisu – ale które przede wszystkim pozwolą nam na dokonanie diagnozy na przyszłość. W jaki sposób działać tak, aby zapewnić Polsce jak najlepszy rozwój.Spis kosztował 386 mln zł i był najtańszy od 2002 r.


Szef GUS zapowiedział, że w okresie dwóch lat nastąpi opracowywanie pogłębionych wyników spisu powszechnego na poziomie regionalnym, powiatowym i gminnym. Zwrócił uwagę, że metoda spisu była metodą mieszaną, a więc można było za pośrednictwem wywiadu telefonicznego, bezpośrednio, bądź samo spisać się wykorzystując nowoczesne technologie. – Wykorzystaliśmy 35 źródeł administracyjnych – dodał.


Dominik Rozkrut poinformował też, że „koszt spisu powszechnego w ujęciu nominalnym, bez uwzględnienia inflacji – w 2002 roku wyniósł 500 mln zł, w roku 2011 – 395 mln zł, zaś w roku 2021 – 386 mln zł”. W porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi koszty ostatniego spisku w Polsce były niemal 17 razy niższe, zaś w porównaniu z Wielką Brytanią i Grecją – 3-4 niższe.


Czytaj też: „Poczekaj, skarbeńku, muszę ustawić głośniczek, żeby króliczek wszystko słyszał”. Kulisy spisu powszechnegoSource link

Leave a Reply

Your email address will not be published.