Politics

Sędzia Paweł Juszczyszyn: W kwestii praworządności nie ma miejsca na kompromis – Polityka
Pytam, bo tak Łukasz Piebiak, były wiceminister sprawiedliwości, miał nazywać sędziów krytycznych wobec zmian w sądownictwie forsowanych przez obecną władzę. Dowiedzieliśmy się tego z kolejnej odsłony afery hejterskiej.


– Z ujawnionych relacji wynika również, że sędziów, którzy walczą o swoją niezależność i niezawisłość, nazywano „kaściakami”. To dosyć dziwne, bo mam wrażenie, że to właśnie aktualna władza stworzyła kastę – sędziów, którzy poszli na współpracę z rządzącymi; przyjęli z rąk ministra sprawiedliwości stanowiska i awanse, zasiedli w upolitycznionej Krajowej Radzie Sądownictwa, zwanej powszechnie neo-KRS.Ujawniona przez media trzy lata temu afera hejterska pozostała bez odzewu ze strony organów ścigania. Jej bohaterowie nie ponieśli żadnych konsekwencji prawnych, przeciwnie, dostają coraz to nowe nominacje. Tymczasem dowodów szukają i znajduje je dziennikarze. O czym to świadczy?


– O pozbawieniu prokuratury niezależności. O tym, że całkowicie znalazła się pod butem ministra sprawiedliwości. To nie przypadek, że w tego typu sprawach – afery hejterskiej w Ministerstwie Sprawiedliwości, ale również niedopełniania obowiązków przez prezesów sądów, panów Nawackiego, Schaba czy panią Manowską – prokuratura prowadzi postępowania bez końca albo odmawia wszczęcia śledztwa. Postrzegam to jako roztaczanie parasola ochronnego nad przedstawicielami władzy.Jednocześnie mamy nagonkę na sędziów takich jak pan – mimo prawomocnego orzeczenia o dopuszczeniu do pracy wciąż nie może pan orzekać.


– To dowód, że w obecnej Polsce nie obowiązuje konstytucyjna zasada równości wobec prawa.


Czytaj także: Gowin: „Kaczyński się radykalizuje. Jest bliższy Ziobrze niż samemu sobie sprzed kilku lat”Wspomniany Maciej Nawacki, prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie, pozbawił pana możliwości orzekania, bo jako pierwszy powołał się pan na wyrok TSUE i domagał od Kancelarii Sejmu ujawnienia list poparcia dla kandydatów do nowej KRS. Jak wyglądają dziś pana relacje z przełożonym? Mijacie się w sądzie na korytarzu? Rozmawiacie ze sobą?


– Nie mam z nim o czym rozmawiać. Jeśli występuję z wnioskami do prezesa Nawackiego, robię to na piśmie. Rzadko kiedy otrzymuję odpowiedź. Sytuacja jest jasna. Mam w ręku prawomocne orzeczenie, z którego wynika obowiązek dopuszczenia mnie do służby, w tym do orzekania, a prezes Nawacki, nie wykonując tego orzeczenia, łamie prawo. Czuje się bezkarny, bo prokuratura całkowicie zależna od władzy odmawia prowadzenia postępowań przeciwko niemu, a neo-KRS, której jest członkiem, podejmuje uchwały w jego obronie. Sam Nawacki z dużą dozą buty i arogancji odmawia mi moich praw.Przychodzi pan do pracy czy ma zakaz wstępu do sądu?


– Mogę wejść w godzinach urzędowania. Mam dostęp do gabinetu i do części, w której urzędują moje koleżanki i koledzy. Ze wszystkimi mam świetne relacje, bo sytuacja w olsztyńskim Sądzie Rejonowym jest taka, że poza osobami, które zdecydowały się na awans z nadania neo-KRS, wszyscy pozostali solidaryzują się ze mną, nie wyłączając sprawujących funkcje. Przypomnę, że wiceprezes sędzia Krzysztof Krygielski zaraz po tym, jak upłynęła pierwsza kadencja prezesa Nawackiego, przywrócił mnie do orzekania. Inna sprawa, że zapłacił za to utratą stanowiska, a mnie po czterech godzinach ponownie pozbawił możliwości wykonywania pracy prezes Nawacki, który w trybie ekstraordynaryjnym, znów za pomocą faksu, został powołany na kolejną kadencję.To jak zabawa w kotka i myszkę, tyle że z bardzo poważnymi konsekwencjami.


– Od momentu, gdy wraz z moim pełnomocnikiem złożyłem wniosek o przymusowe wyegzekwowanie postanowienia, przestałem przychodzić do pracy. Uznałem, że moja gotowość do służby jest wystarczająco wyraźnie zamanifestowana, skoro wnoszę do sądu, aby przymusił mojego przełożonego grzywną z możliwością zamiany jej na areszt, do przywrócenia mnie do pracy.Nawacki tej grzywny nie zapłacił?


– Nic o tym nie wiem, ale z jego publicznych oświadczeń wynika, że nie zamierza. A dodam tylko, że jest już zagrożony kolejną grzywną, znów w kwocie 15 tys. zł, i procedura cywilna przewiduje, że może być ona ponawiana i łączna suma grzywien może wynieść milion złotych.Sejmowa komisji sprawiedliwości zatwierdziła w ubiegłym tygodniu kandydatów do KRS na nową kadencję. Jest wśród nich sędzia Nawacki.


– Generalnie uważam, że wybór sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa przez Sejm jest niezgodny z konstytucją, co dyskwalifikuje zarówno tryb wyboru, jak i późniejsze funkcjonowanie tego organu w tak ukształtowanym składzie. Wygląda na to, że środowisko sędziowskie pomimo 6 lat, odkąd próbuje się pozbawić sądy niezależności, bardzo krytycznie odnosi się do tego organu. Chętnych do bycia wybranym przez polityków do neo-KRS nie ma zbyt wielu. Większość obecnych kandydatów to członkowie poprzedniej kadencji.Trybunały europejskie są zgodne: dopóki nie zmieni się sposób wybierania KRS, dopóty o praworządności w Polsce nie może być mowy.


– Mamy za sobą blisko 20 orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który, co warto przypomnieć, nie jest organem unijnym. W tej chwili prawnicy nie mogą już zasłaniać się niewiedzą czy nierozstrzygniętymi wątpliwościami.


Wszystkie wyroki potwierdzają, że niezgodny z konstytucją sposób obsadzenia KRS jest grzechem pierworodnym niszczenia praworządności w Polsce. Z KRS czyni maszynkę do produkcji nielegalnych sędziów.Europejskie trybunały kwestionują także legalność Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Jej likwidacja jest warunkiem odblokowania przez Brukselę miliardów euro dla Polski z Funduszu Odbudowy. Czy projekt prezydencki w tej sprawie, nad którym pracuje Sejm, to próba naprawy czy pudrowania problemu?


– Ja bym powiedział nawet, że to pudrowanie trupa. Projekt prezydencki ma w mojej ocenie trzy cele: uzyskanie pieniędzy z UE, utrzymanie w mocy systemu nominacji sędziowskich z wykorzystaniem neo-KRS i obronę wybranych w ten sposób neosędziów. Nie rozwiązuje więc problemu wadliwych nominacji sędziowskich. Nadal będą wprowadzani do systemu, jeśli zmiany proponowane przez prezydenta wejdą w życie.


Czytaj też: Palikot: Pokonanie PiS to najprostsza sprawa, stanie się to w najbliższym czasie. Problem zacznie się późniejCzy ten projekt stawia opozycję przed salomonowym wyborem: albo pieniądze z UE, albo obrona praworządności?


– Według mnie uchwalenie projektu prezydenckiego w kształcie, w jakim został wniesiony do Sejmu, nie spowoduje odblokowania pieniędzy w ramach Krajowego Planu Odbudowy. A przynajmniej tak się stać nie powinno. Utworzenie Izby Dyscyplinarnej bis ze zmienioną nazwą, przesunięcie neosędziów z dotychczasowej Izby Dyscyplinarnej do innych Izb Sądu Najwyższego oraz pozostawienie możliwości obsadzenia nowo powołanej Izby Odpowiedzialności Zawodowej ponownie neosędziami to mydlenie oczu.Rządzący Polską znów zaczną straszyć polexitem – skoro zła Unia nie chce dać pieniędzy, po co Polsce taka Unia?


– W kwestii praworządności nie ma miejsca na kompromis. Albo mamy stan zgodny z prawem, albo bezprawie.Stanów pośrednich brak?


– Można dyskutować szczegóły rozwiązań, ale fundamentalne kwestie muszą być uszanowane. A fundamentalną kwestią jest trójpodział władzy i niezależność sądownictwa. Bez legalnie obsadzonej KRS i bez prawidłowych, niebudzących wątpliwości powołań sędziowskich nie rozwiążemy problemu.Dopóki rządzi PiS, nie ma raczej na to szans. Co więc to znaczy dla niezależnych sędziów?


– Nie mieści się im w głowie, że mogliby nie szanować w swoich orzeczeniach praw człowieka. A fundamentalnym gwarantem wszystkich podstawowych praw i wolności obywatelskich jest prawo do sądu. Jeśli sąd jest obsadzony niezgodnie z prawem, nie zapewnia niezależności i bezstronności – jest sądem tylko z nazwy. Nie sprawuje wymiaru sprawiedliwości, lecz staje się kolejnym organem spełniającym wolę władzy politycznej.Sędziowie, którzy myślą i postępują w ten sposób, to większość czy mniejszość?


– Forum Współpracy Sędziów przeprowadziło ankietę nie tylko wśród członków Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” i ponad 90 proc. sędziów uznało, że powołana na mocy ustawy z 2017 roku KRS nie spełnia konstytucyjnych wymogów. Jeśli pominiemy tych, którzy dzięki zmianom awansowali, to większość sędziów jest przeciwna temu, co dzieje się w polskim sądownictwie. Zawieszonych przez nielegalną Izbę Dyscyplinarną jest sześciu sędziów, kilku kolejnym grozi zawieszenie, ale wszystkich odsunąć od orzekania się nie da. Gdyby rzecznicy dyscyplinarni powołani przez ministra Ziobrę mieli ścigać wszystkich sędziów stosujących wyroki TSUE i Trybunału w Strasburgu, to mielibyśmy paraliż sądownictwa.Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska zastrzega w wywiadach, że nie jest „krwawą Małgorzatą”. Jaką rolę pełni?


– Pani Manowska, będąc doktorem habilitowanym nauk prawnych, powinna mieć świadomość, że piastuje stanowisko nielegalnie. Wzięła udział w wadliwym konkursie i na mocy nieważnej uchwały neo-KRS nie mogła skutecznie zostać sędzią Sądu Najwyższego. Do tego jej nominacja na prezesa przez prezydenta Dudę nie spełniała konstytucyjnych wymogów, tak więc pani Manowska wyłącznie zarządza Sądem Najwyższym, a inne jej działania wskazują, że podstawowym jej celem jest obrona stanowisk neosędziów, w tym jej stanowiska.Nazywa się to uzurpatorstwem.


– Tak mógłbym to określić. Pani Manowska uzurpuje sobie prawo do bycia sędzią Sądu Najwyższego i jego pierwszą prezes. W mojej ocenie stanowiska te zajmuje nielegalnie.Z wpisów ujawnionych w aferze hejterskiej dowiadujemy się, że władza planowała w Sądzie Najwyższym „opcję zero”. Jeden z najbardziej dla tej władzy zasłużonych, zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów Przemysław Radzik, miał radzić kolegom: „Miejsce pań i panów z SN jest w więzieniu”.


– Dla mnie oczywiste jest to, że obecnie rządzący od początku mieli na celu rozbicie Sądu Najwyższego i pozbawienie go całkowicie niezależności. A następnie ukształtowanie na nowo jako organu podległego władzy. Dzięki oporowi społeczeństwa w 2017 roku, ale też działaniom instytucji UE, nie udało się odsunąć w stan spoczynku legalnych sędziów Sądu Najwyższego. Przystąpiono więc do realizacji planu B – obsadzania neosędziami.Z afery hejterskiej wiemy też, że kierownictwo resortu sprawiedliwości ujawniało dane wrażliwe dotyczące niewygodnych dla władzy sędziów, tak zwane „zielone teczki”. Przecieki trafiały do prorządowych mediów.


– Ujawnianie takich danych to przestępstwo. Tym bardziej oburzające, że miał dopuścić się go wiceminister sprawiedliwości i sędzia, który z definicji powinien stać na straży prawa.A oburza pana język tej afery? Wiceminister Piebiak nazywany był hersztem i polecał podwładnym, aby „utłukli kaściaka”. Były też polecenia „czystek do samego dna”?


– Język w prywatnych rozmowach to najmniejszy problem. Najgorsze jest to, że wszystko wskazuje na zorganizowaną działalność, która miała na celu oczernianie i zdyskredytowanie porządnych sędziów. Tych, których jedyną winą było i jest to, że są niezależni od polityków. Nie są do wynajęcia. Wykonują swoją służbę bezstronnie i twardo stoją na straży prawa. Tymczasem ścigająca ich grupa, co wynika z ujawnionych rozmów, uważa się za osoby stojące ponad prawem.


Czytaj więcej: Jarosław Flis: „Trudno mi sobie wyobrazić takie cuda, by PiS utrzymał się przy władzy po następnych wyborach”Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.

close