Politics

Sondaż partyjny marzec 2022. Stosunek Polaków do wojny w Ukrainie – PolitykaW partyjnych słupkach od dłuższego czasu widzimy stagnację. Podobne wyniki badań publikują kolejne ośrodki badawcze.Czy PiS wygra wybory?


Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, do Sejmu dostałaby się również Konfederacja z 6 proc. poparciem oraz Lewica z poparciem 5 proc.


Pod progiem wyborczym znalazły się Koalicja Polska-PSL (2 proc.), Kukiz’15 i Porozumienie, na które chciałoby głosować po 1 proc. badanych. Odpowiedź „nie wiem” wybrało 16 proc. uczestników badania.


Udział w wyborach zadeklarowało 55 proc. respondentów (odpowiedź „zdecydowanie tak”), a 21 proc. „raczej” wzięłoby w nich udział. „Zdecydowanie nie” odpowiedziało 11 proc. badanych, a „raczej nie” – 8 proc. Niezdecydowanych co do udziału w głosowaniu jest 5 proc. respondentów.Stosunek Polaków do wojny w Ukrainie


W badaniu zapytano Polaków również o ewentualną zbrojną interwencję NATO w Ukrainie z polskim udziałem. 27 proc. respondentów zdecydowanie poparło taką formę wsparcia militarnego, 23 proc. udzieliło odpowiedzi „raczej tak”. Odpowiedź „zdecydowanie nie” wybrało 16 proc. badanych, a 21 proc. „raczej nie”. 13 proc. ankietowanych nie miało zdania w tej sprawie.


56 proc. respondentów uważa, że Polska zdecydowanie powinna wprowadzać sankcje na Rosję, nawet gdyby oznaczało to wzrost cen w naszym kraju, a 28 proc. uważa, że raczej powinna. Odpowiedź „zdecydowanie nie” wybrało 3 proc. badanych, a 6 proc. – „raczej nie”. Opinii nie wyraziło 7 proc. osób.Stosunek Polaków do uchodźców z Ukrainy


Jeśli chodzi o stosunek respondentów do uchodźców, to 53 proc. było zdania, że uciekający przed wojną do Polski powinni zostać w naszym kraju tak długo, jak to konieczne. 33 proc. uważa, że uchodźców powinno się przyjąć tymczasowo, ale potem przemieszczać do innych krajów. Z kolei 6 proc. jest zdania, że relokacja do innych państw powinna odbyć się jak najszybciej, zaś 8 proc. wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć”.Jak wojna wpływa na polską politykę?


W badaniu zadano także pytania o to, co wojna w Ukrainie oznacza dla polskiej polityki wewnętrznej. 75 proc. ankietowanych uznało, że po wybuchu wojny trzeba jeszcze mocniej bronić demokracji, praworządności i niezależnych sądów w Polsce, bo ich brak prowadzi do takiego systemu, jaki panuje w Rosji. Przeciwnego zdania było 13 proc. osób, a odpowiedź „trudno powiedzieć” wybrało 12 proc.


Kolejne pytanie brzmiało: czy mimo politycznych różnic, teraz, w sytuacji zagrożenia, trzeba wspierać działania obozu rządzącego, a spory odłożyć na inny czas. Z takim stwierdzeniem zgodziło się 78 proc. badanych, „nie” odpowiedziało 13 proc., a „trudno powiedzieć” – 9 proc.


Ze zdaniem, że wojna w Ukrainie pokazała, że obóz rządzący zawsze prowadził dobrą politykę zagraniczną i miał rację w ocenie Rosji, a opozycja i UE się myliły zgodziło się 45 proc. respondentów, a zaprzeczyło mu 34 proc. badanych. 21 proc. odpowiedziało z kolei, że „trudno powiedzieć”.


Badanie Kantar Public zostało zrealizowane z pomocą wywiadów telefonicznych CATI na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków, 18-21 marca 2022 r.


Czytaj też: Nawet jak Duda wynegocjuje Fort Biden, to nie zostanie następcą KaczyńskiegoSource link

Leave a Reply

Your email address will not be published.