Politics

Ustawa o uchodźcach. Sejm przyjął ustawę bez zapisów o bezkarności urzędników – PolitykaDziś rano Sejm kilkanaście z tych poprawek przyjął Sejm. Wśród nich tę dotyczącą najbardziej kontrowersyjnej sprawy – wykreślającą z ustawy przepisy o tzw. bezkarności funkcjonariuszy publicznych i przedsiębiorców.PiS przegrywa głosowanie w sprawie bezkarności


Większość bezwzględna potrzebna do odrzucenia tej poprawki wynosiła 229 głosów. Za odrzuceniem poprawki głosowało 228 posłów, przeciw 227, wstrzymała się jedna osoba. Głosowało 456 posłów, czterech nie wzięło udziału w głosowaniu.


Gdyby wykreślony z ustawy przepis został przyjęty, oznaczałoby to, że urzędnicy państwowi (w tym samorządowcy) nie ponosiliby odpowiedzialności karnej za złamanie dyscypliny finansów publicznych i przekroczenie uprawnień, jeśli popełniłby taki czyn, działając w celu m.in. ochrony życia lub zdrowia wielu osób, w czasie wojny przeciw Polsce albo działań zbrojnych lub okupacji na terytorium RP, państwa UE, NATO czy innego państwa graniczącego z Polską.


W przypadku przedsiębiorców dotyczyłoby to niegospodarności w okresie wojny, ale również czasu obowiązywania w Polsce m.in. stanu wyjątkowego, stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Opozycja podnosiła, że to wrzutka będąca kolejną próbą PiS uniknięcia odpowiedzialności jej polityków za nieprawidłowości podczas zakupów podczas pandemii czy wydania pieniędzy na wybory kopertowe, które się nie odbyły.Ustawa o uchodźcach


Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy gwarantuje legalność pobytu obywatelom Ukrainy, a także ich małżonkom niemającym obywatelstwa ukraińskiego, którzy przybyli z Ukrainy do Polski od początku rosyjskiej inwazji. Większość przepisów ustawy nie dotyczy Ukraińców, którzy przebywali w Polsce legalnie przed wojną. Terminy ważności ich wiz i zezwoleń na pobyt, które upłynęłyby w czasie wojny, zostaną jednak na jej mocy wydłużone do końca roku.


Czytaj też: W środku wojny Trybunał Przyłębskiej zrobił kolejny krok ku putinowskim standardomSource link

Leave a Reply

Your email address will not be published.