Politics

WIBOR i pomoc kredytobiorcom. Będzie taki chaos jak po Polskim Ładzie? – BiznesW sukurs kredytobiorcom już wcześniej ruszyła opozycja, proponując zamrożenie rat na poziomie z grudnia 2021 r. (PO) lub stawki WIBOR (Nowa Lewica) – oprocentowania międzybankowych lokat w oparciu, o które ustalane jest oprocentowanie kredytów. I na nowo uruchomił się mechanizm, znany już po pęknięciu bańki kredytów walutowych w 2008 r. Czy kredytobiorcy byli odpowiednio informowani i zdawali sobie sprawę, że raty mogą tak gwałtownie wzrosnąć? Przecież są dorośli – mówią bankowcy i wielu ekonomistów – indywidualnie korzystali na niskim oprocentowaniu, a gdy ono wzrosło, chcą uwspólnić koszty swojego kredytu, żeby pomogło im państwo albo banki.


Prawnicy i klienci banków zaczęli przeglądać umowy, czy nie ma w nich zapisów możliwych do podważenia w sądach i zwrócili uwagę na stawkę WIBOR.


Komisja Nadzoru Finansowego i Związek Banków Polskich ostro protestowały przeciwko propozycjom zamrożenia WIBOR i próbom jego podważania.


I wtedy wszystkich zaskoczył premier… Zgłosił pomysł, by zastąpić WIBOR innym wskaźnikiem, który ma zostać dopiero wymyślony.


Zobacz: Mój właściciel i ja. Plusy i minusy mieszkań na wynajemWIBOR (nie)rynkowy


Oprocentowanie kredytów powinno być ustalane w oparciu o wskaźnik referencyjny, który odzwierciedla cenę pozyskiwania pieniądza na rynku przez banki – to wymóg rozporządzenia BMR Parlamentu Europejskiego i Rady UE. Komisja Nadzoru Finansowego uznała, że takim wskaźnikiem w Polsce jest właśnie WIBOR i powierzyła administrowanie nim spółce GPW Benchmark. Ta każdego dnia zbiera z 10 banków informacje, na jaki procent lokują pieniądze, uśrednia je i podaje do publicznej wiadomości. Kredytobiorcy bacznie obserwują te dane, bo w każdej umowie jest paragraf brzmiący mniej więcej tak: „Oprocentowanie kredytów hipotecznych jest ustalane w oparciu o zmienną stawkę WIBOR (na okres 3 lub 6 miesięcy) ustalaną na międzybankowym rynku plus marża banku”.


Kancelarie prawne zaczęły się zastanawiać, czy wskaźnik WIBOR rzeczywiście odzwierciedla koszt pozyskania pieniądza, jeśli transakcji na rynku międzybankowym prawie nie ma. Według informacji portalu „Subiektywnie o finansach” w styczniu 2021 r. wyznaczono wartość 6-miesięcznego WIBOR w oparciu o jedną transakcję, w grudniu 2020 r. o trzy, a w czerwcu, lipcu, sierpniu i wrześniu 2020 r. nie było żadnej transakcji.


Mankamenty WIBOR znane były od dawna. Nieoficjalnie ekonomiści zwracali uwagę na to, że ten wskaźnik powinien przejść gruntowny lifting. Ale nie przeszedł.


W lutym pozew o unieważnienie umowy o kredyt hipoteczny w banku PKO BP z oprocentowaniem zmiennym opartym o wskaźnik WIBOR złożyła kancelaria prawna Frejowski i Wspólnicy. Prawnicy twierdzą, że wskaźnik wyliczany jest w sposób nieuzasadniony, wbrew wytycznym rozporządzenia BMR. Zwrócili uwagę, że przez pewien czas 10 banków podawało tę samą wartość deklarowanej transakcji np. dla WIBOR 3M i zasugerowali, że to mało prawdopodobne, by wszystkie te banki były w takiej samej sytuacji finansowej.Nadzór i banki ostrzegają


Komisja Nadzoru Finansowego twierdzi, że WIBOR jest wyznaczany prawidłowo i jej kontrole nie wykazały żadnych manipulacji. Próby jego podważania uznaje za równoznaczne z podważaniem porządku gospodarczego.


Nadzór nie chce się wypowiadać w sprawie szczegółów. Odsyła do tekstu przewodniczącego KNF Jacka Jastrzębskiego, który 1 marca 2022 r. opublikował „Dziennik Gazeta Prawna”.


Czytamy w nim: „Można odnieść wrażenie, że tezy o rzekomej manipulacji wskaźnikiem WIBOR lub – jak to bywa już nazywane w mediach społecznościowych – o abuzywności WIBOR, są przede wszystkim pomysłem kancelarii prawnych, które usiłują zbudować w ten sposób nową linię biznesową adresowaną do kredytobiorców niezadowolonych ze wzrostu miesięcznych obciążeń kredytowych, stwarzając im iluzję uwolnienia się od rosnącego obciążenia. (…) Wiara, że można bezkarnie manipulować mechanizmami rynkowymi, zwłaszcza na rynku finansowym, w dłuższym okresie prowadzi do nieszczęścia”.


W podobnym tonie wypowiadają się bankowcy. – Kwestionowanie istnienia wskaźnika WIBOR, pomysły jego zamrażania i sztucznego ustalania to próby populistycznego deformowania mechanizmów gospodarczych – uważa Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich.


W felietonie opublikowanym 22 kwietnia na internetowej stronie ZBP pisze: „Trudno akceptować kierowanie do sądów pozwów wobec uczestników rynku bankowego, którym zarzuca się sztuczne ustalanie oprocentowania kredytów. (…) Towarzyszy temu zwykle uparte wmawianie opinii publicznej i naiwne zapewnienie o braku wiedzy na temat zmienności stóp procentowych czy kursu walutowego. Tak w sądach zeznają nawet prawnicy i ekonomiści, którzy w upadku norm i oczekiwania przyzwolenia na wyrachowaną rzekomą naiwność konsumencką oczekują własnych korzyści finansowych”.


Zdaniem Kicińskiego próby sztucznego regulowania ceny pieniądza mogą doprowadzić do dewastacji mechanizmów rządzących gospodarką na ogromną skalę. Wylicza, że wskaźnik WIBOR jest wyznacznikiem dla ponad 90 proc. kredytów bankowych o wartości przekraczającej bilion złotych. A do tej kwoty należy dodać jeszcze inne aktywa banków i firm ubezpieczeniowych, funduszy inwestycyjnych oraz innych podmiotów gospodarczych.


– Taka skala odniesień wskaźnika powinna odgradzać go od niebezpiecznych manipulacji – uważa Kiciński. – Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej w instytucjach finansowych oraz zarządzanie ryzykiem w całej jego rozciągłości uległoby najpierw zaburzeniom, by następnie osiągnąć poziom niezarządzalności – dodaje.


Nieoczekiwanie w dyskusję na temat WIBOR włączył się premier Mateusz Morawiecki, oświadczając 25 kwietnia na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach: – Od 1 stycznia 2023 roku razem z regulatorem rynku, we współpracy z Sejmem, zostanie narzucony obowiązek posługiwania się inną niż WIBOR transparentną stawką pochodzącą z rynku międzybankowego.


Czytaj też: Dlaczego ceny mieszkań w Polsce rosną w irracjonalnym tempie?Puszka Pandory


– Premier otworzył puszkę Pandory. Skoro rząd postawił zlikwidować WIBOR, dopiero gdy pojawiły się pozwy klientów podważających zgodność tego wskaźnika z unijnym wymogiem reprezentatywności, to może są tu poważne zastrzeżenia – mówi prof. Paweł Wojciechowski, były. minister finansów, a obecnie przewodniczący rady Gospodarczej Polska 2050. I zadaje serię pytań: – Czy możemy mówić o rynkowym WIBOR, skoro po tej cenie zawierano ułamek transakcji? A jeśli rzeczywiście ten wskaźnik był sztucznie ustawiany, to czy grozi nam afera podobna jak z manipulowaniem wskaźnikiem LIBOR przez brytyjskie banki? Jeśli WIBOR zniknie, to jaka będzie rata dotychczasowych kredytów? Czy premierowi chodzi o to, by pomóc kredytobiorcom i przy okazji upomnieć banki, czy też o przykrycie niechlujstwa regulatora rynku?


Po wystąpieniu premiera w Katowicach notowania PKO BP i Pekao SA spadły tego dnia o ponad 7 proc., a mBanku, Millennium i Alior Banku o ponad 6 proc. Bo premier ogłosił jeszcze kilka punktów pomocy kredytobiorcom.Rząd pomoże może


Morawiecki zapowiedział tzw. wakacje kredytowe dla wszystkich, którzy będą mieli trudność w spięciu budżetów domowych. W latach 2022 i 2023 mogliby jedną ratę kredytową w kwartale „przesunąć do spłaty bez odsetek”. Ponadto zapowiedział, że banki przeznaczą dodatkowe kilka miliardów złotych na działający od lat Fundusz Wsparcia Kredytobiorców.


Jak to miałoby wyglądać w praktyce? Zamiast odpowiedzi ekonomiści mnożą pytania. Czy to znaczy, że nagle wszystkie umowy, w których występuje WIBOR, mają być ustawowo zmieniane na coś, co nawet premier jeszcze nie wie, jak będzie wyglądać?


Przecież obydwie strony umowy – bank i klient – musiałyby się na to zgodzić. Premier wprawdzie zapowiedział, że dla klientów zmiana ma być korzystna (skąd to wie?), więc można oczekiwać, że się zgodzą. Z kolei banki miałyby być przymuszone do stosowania nowego wskaźnika. Ale też nie słychać ich protestów, bo przecież zawsze mogą podnieść klientom marżę i wtedy, zamiast płacić np. 5 proc. WIBOR plus 2 proc. marży, będzie to nowy wskaźnik na 4 proc. plus 3 proc. marży. Wyjdzie na to samo.


Ekonomiści już wcześniej krytykowali, że niewłaściwe jest uzależnianie oprocentowania 25-letnich kredytów hipotecznych od zaledwie trzymiesięcznych lub sześciomiesięcznych stawek WIBOR. A teraz premier zapowiada, że nowy wskaźnik będzie oparty na stawce overnight, czyli jednodniowych depozytach. To jak wejście z deszczu pod rynnę.


Nie wiadomo do końca, jak miałyby wyglądać wakacje kredytowe. Premier zakłada, że kredytobiorcy mogą nie płacić jednej raty na kwartał. Ale przecież już dziś Fundusz Wsparcia Kredytobiorców oferuje gospodarstwom domowym, których obciążenie z tytułu rat miesięcznych przekracza 50 proc., pożyczkę (w dużej części bezzwrotną) 2 tys. zł miesięcznie przez pięć lat. To jest 6 tys. kwartalnie, a propozycja premiera oznacza 2,5 tys., bo tyle mniej więcej wynosi rata od przeciętnego kredytu.


Niektórzy ekonomiści zwracają uwagę, że większość klientów spłaca kredyty w równych ratach. To znaczy, że na początku niewielką ich część stanowi kapitał kredytu, większość to odsetki. Gdy składnik odsetkowy będzie rósł, to kapitał będzie odkładany na potem do spłacenia. To, że rośnie oprocentowanie i trzeba płacić wyższe raty, to jedno nieszczęście. Drugie, z którego często kredytobiorcy sobie nie zdają sprawy, to przekładana na później spłata kapitału. Pchają coraz cięższą taczkę, ale cel się oddala. A co, jeśli te osoby będą miały po dwóch, trzech latach więcej do spłaty niż pożyczyły – nie 300, a np. 320 tys. zł? A do tego spadną ceny nieruchomości? To wypisz wymaluj sytuacja jak w przypadku kredytów walutowych.


Wielu ekonomistów twierdzi z kolei, że inflacja sprzyja spłacającym kredyty złotowe – z czasem będzie „zjadać” wartość pozostałego do spłaty kapitału kredytu. Pod warunkiem że pensje rosną szybciej niż oprocentowanie kredytu. Czy rosną, to już indywidualna sprawa każdego klienta.Stała stopa, głupcze


Ekonomiści, choć różnią się w ocenie skali problemów kredytobiorców, zgodni są w tym, że pomysł rządu przypomina jego wcześniejsze próby radzenia sobie z problemami, które sam stworzył. Gdy NBP nie upilnował inflacji, rząd zaproponował tarczę antyinflacyjną – obniżył podatki i tym samym dorzucił pieniędzy na rynek, co sprzyja wzrostowi cen. Gdy klapą skończyło się wprowadzenie Polskiego Ładu, ratował się przed blamażem obniżką podatków, co również sprzyja wzrostowi cen. Z pomocą kredytobiorcom jest tak samo – doprowadził do poważnych problemów na rynku i teraz oferuje pomoc, za którą pewnie będzie oczekiwał wdzięczności przy urnach wyborczych. Mamy bałagan w finansach publicznych, możemy mieć kolejny na rynku finansowym. I ryzyko, że do składanych do sądów pozwów frankowiczów dołączą złotówkowicze.


Podstawowym problemem jest praktycznie brak kredytów o stałej stopie procentowej. W innych krajach Unii można zaciągnąć kredyt np. na 20 lat z oprocentowaniem 1,5-3 proc. plus 1 proc. opłaty transakcyjnej lub prowizji banku. Dlaczego u nas przez lata nie potrafiliśmy tego zrobić?


KNF twierdzi, że zachęcała do tego banki. Przewodniczący Komisji pisze: „Reprezentacja sektora bankowego w 2019 r. zabiegała o wydłużenie terminu wejścia w życie postanowień Rekomendacji S i wprowadzenia do oferty kredytów ze stałą stopą procentową, wskazując na różnego rodzaju trudności związane ze stworzeniem takiej oferty. Być może obecny rozwój sytuacji stanowić tu może przyczynek do ogólniejszej refleksji”.


Inny pogląd prezentuje wieloletni prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło w niedawnym wywiadzie dla Interii: „Przy okazji niskich stóp kilka lat temu dyskusja o kredycie ze stałą stopą miała duży sens i jestem strasznie zły, że nie udało się tego dobrego czasu wykorzystać. Wina leży po stronie Komitetu Stabilności Finansowej – zasiadają w nim szefowie Ministerstwa Finansów, NBP i KNF”.


Teraz, zamiast dyskusji o kredytach ze stałą stopą, wszyscy zamarli w oczekiwaniu, co zastąpi stawkę WIBOR. Rząd zapowiada, że będzie czekał do września na propozycję banków i GPW Benchmark. Jeżeli będzie nie do zaakceptowania, zaproponuje swój wskaźnik Polonia. Ustala go NBP na podstawie lokat jednodniowych. Obecnie wynosi on blisko 4,5 proc., a WIBOR – ponad 6 proc. Dyskusja dotycząca wskaźnika powinna być gruntownie przemyślana i uważnie prowadzona, bez wielkich fanfar i pokazów slajdów. 4,2 mln osób spłaca 528 mld zł kredytów mieszkaniowych. 415 mld zł to kredyty w złotych.


Czytaj też: Ranking największych przypadków marnotrawstwa za rządów PiSSource link

Leave a Reply

Your email address will not be published.