Politics

Wojna w Ukrainie. Organizacja i modernizacja ukraińskiej armii po rozpadzie ZSRR – PolitykaLata 90. XX wieku to czas zmniejszania liczebności armii. Działo się tak nie tylko ze względu na kryzys finansowy, jaki targał Ukrainą, ale także przez zmianę celów strategicznych. Ukraina nie była już republiką radziecką i członkiem Układu Warszawskiego, a niepodległym państwem, które musiało zadbać o swoje bezpieczeństwo.


Na początku XXI wieku Siły Zbrojne Ukrainy liczyły 310 tys. żołnierzy, 2,4 tys. czołgów, 2,3 tys. BWP, 250 śmigłowców i 4 tys. zestawów artyleryjskich. Zmniejszenie liczebności szło w parze z modernizacją techniczną. Pojawiły się nowe, znacznie lepsze wersje czołgów T-64 o nazwie T-64BM Bułat.


Na początku kolejnej dekady ukraińskie siły zbrojne zostały zredukowane już tylko do 139 tys. żołnierzy, około 730 czołgów, 2 tys. sztuk BWP, 716 systemów artyleryjskich i 80 śmigłowców oraz 160 samolotów. Najważniejsza była jednak zmiana w strukturze dowodzenia, która uprościła system rozkazodawstwa i pozbyła się zbędnych szczebli dowodzenia.Ukraińska armia bez dywizji


Głównym celem było stworzenie zdolnych, mobilnych, dobrze wyszkolonych, wyposażonych i profesjonalnych sił zbrojnych. Zgodnie z Państwowym Programem Rozbudowy Sił Zbrojnych Ukrainy, na bazie byłych okręgów wojskowych: zachód, północ i południe, od 2005 roku utworzono dwa dowództwa operacyjne. Szybko jednak okazało się, że nie jest to dobry system. Zweryfikowała to wojna w Donbasie. W 2015 roku utworzono cztery dowództwa operacyjne ze sztabami w Dnipro, Odessie, Czernichowie i Równym.


Zrezygnowano przy tym ze szczebla dywizji. W skład Dowództw Operacyjnych wchodzą wyłącznie samodzielne brygady, bataliony i pułki. Dowództwo Operacyjne „Północ” w Czernichowie, które odpowiada m.in. za obronę Kijowa, składa się z brygady pancernej, trzech brygady zmechanizowanych i brygady jegrów. Dodatkowo pułk artylerii przeciwlotniczej, batalion pancerny i rozpoznawczy i sześć samodzielnych batalionów zmechanizowanych. Do tego jednostki pomocnicze: pułk łączności, logistyczny i remontowo-ewakuacyjny. Pod dowództwo operacyjne podporządkowane są także brygady obrony terytorialnej.


Pod każde dowództwo operacyjne podlega osobny, duży poligon, mniejsze centra szkoleniowe, zaplecza logistyczne i remontowe. Powoduje to, że każde z dowództw jest w wysokim stopniu samowystarczalne pod względem operacyjnym. Może nie tylko prowadzić zakrojone na szeroką skalę operacje militarne, ale także remontować samodzielnie uszkodzone pojazdy.


Każde dowództwo operacyjne ma wielkość korpusu, w skład którego wchodzą dwie dywizje. Ukraińcy zrezygnowali ze szczebla dywizji, aby uprościć system dowodzenia, biurokrację i zmniejszyć koszty, pozbywając się licznych sztabów dywizji.Silne brygady


Nie tylko dowództwa operacyjne są spore. Większe są również brygady. Polskie brygady zmechanizowane liczą trzy bataliony – dwa piechoty zmechanizowanej i jeden pancerny lub trzy piechoty zmechanizowanej. W brygadach pancernych są to dwa bataliony pancerne i jeden piechoty zmechanizowanej. Do tego zawsze dochodzi pojedyncza bateria artylerii samobieżnej.


Tymczasem ukraińskie brygady liczą cztery bataliony – trzy zmechanizowane i jeden pancerny albo odwrotnie w batalionach pancernych. Znacznie silniejsza jest również organiczna artyleria. Oficjalnie nazwana jest brygadową grupą artylerii, ale de facto jest to kolejny samodzielny batalion, liczący trzy baterie artylerii – ciągnionej kalibru 152 mm lub samobieżnej wyposażonej w systemy 2C3 Akacja, samobieżnej z haubicami 122 mm 2S1 Goździk i rakietowej, wyposażonej w systemy Grad. Ponadto brygady mają w składzie samodzielne dywizjony artylerii przeciwpancernej i przeciwlotniczej.


Brygady posiadają również wysoki stopień autonomiczności, dzięki samodzielnym jednostkom logistycznym, które wchodzą w ich skład. Przede wszystkim każda brygada ma w składzie samodzielny batalion remontowo-ewakuacyjny, który zabezpiecza pierwszy etap ewakuacji i napraw, pojazdów uszkodzonych w boju. Ukraińcy dopracowali system ewakuacji do perfekcji, dzięki czemu nie tylko straty bojowe są znacznie niższe, ale również naprawa zdobycznego sprzętu nie sprawia im problemów.


Kolejne samodzielne kompanie wspierają żołnierzy na froncie: rozpoznawcza, łączności, logistyczna, ewakuacji medycznej. W Polsce wchodzą one w skład batalionu dowodzenia, w Ukrainie są samodzielne i podlegają bezpośrednio pod dowódcę brygady. W ten sposób Ukraińcy pozbyli się kolejnych zbędnych etatów sztabowych.W nowoczesność


Ze względu na rezygnację z kilku stopni drabiny dowodzenia, Ukraińcy musieli postawić na znaczną zmianę w systemach łączności i rozpoznania. W tym celu do końca 2014 roku zaplanowano digitalizację systemu łączności stacjonarnej oraz rozpoczęcie modernizacji systemów mobilnych. To z kolei wymusiło zmianę w ochronie systemów informatycznych, bezpieczeństwa komunikacji i stworzenia całkowicie nowego systemu łączności satelitarnej, opartego na własnych satelitach. Ponadto ważnym krokiem było zautomatyzowanie całego systemu łączności radiowej i stworzenie jednego systemu obrony powietrznej kraju.


Planowano także całkowicie zrezygnować z poboru i stworzyć armię wyłącznie zawodową. Jednak autorzy koncepcji nie odważyli się na ten krok. Powód? Wobec możliwego braku rezerw miał on zwiększyć potencjał militarny sił zbrojnych po rozpoczęciu działań wojennych. Dopiero po rozpoczęciu wojny w 2014 roku zweryfikowano system szkolenia przyszłych rezerw w perspektywie całkowitego uzawodowienia armii.


Program przewidywał radykalne dozbrojenie armii dopiero od 2014 roku, już po określeniu odpowiednich wymagań w ramach nowej struktury organizacyjnej. W ramach dozbrojenia miały zostać kupione nowe samoloty wielozadaniowe, śmigłowce, bezzałogowce, amunicja kierowana dla artylerii lufowej i rakietowej, a także najnowsze samobieżne systemy przeciwlotnicze.


Okazuje się, że nawet bez najnowszego wyposażenia system stworzony przez Ukraińców spisuje się znakomicie podczas wojny manewrowej. Jest elastyczny i szybko dostosowuje się do zmiennej sytuacji na froncie.


Czytaj więcej: Huraganowy ogień artylerii, a potem natarcie. Rosjanie stosują taktykę rodem z II wojny światowejSource link

Leave a Reply

Your email address will not be published.