Politics

Wy¶lij kartkê ¶wi±teczn± do Andrzeja Poczobuta


Andrzej przebywa teraz w Żodino, więzieniu znanym z rygoru i złych warunków sanitarnych. Jego sprawa jest w toku. Białoruskie władze nieustannie przedłużają jego areszt i wywierają na więźnia presję, niemal całkowicie izolując od świata. Andrzejowi zabrania się widzeń z rodziną, nie ma też dostępu do gazet i części korespondencji. Nie wiemy, kiedy stanie przed sądem ani jaki zapadnie wyrok, wiemy jednak, że najbliższe święta spędzi nie w domu z bliskimi, ale w celi.

Z wolności możemy przysłać mu trochę nadziei i znak, że o nim pamiętamy. Wszystkim Czytelnikom, którzy zdecydowali się wykorzystać przygotowaną przez nas kartkę dołączoną do poniedziałkowej „Wyborczej”, dziękujemy. Każda wiadomość przesłana do więźniów politycznych jest niezmiernie ważna, zarówno dla nich, potrzebujących wsparcia i łaknących informacji z zewnątrz, jak i dla administracji więzienia oraz reżimu Aleksandra Łukaszenki. Dyktator dostaje w ten sposób wyraźny sygnał o tym, że los Andrzeja nie jest dla nas obojętny. To może uchronić więźnia przed dodatkowymi represjami i „specjalnym traktowaniem” przez więzienną administrację.

Dlatego zachęcamy do pisania listów. Tym z Państwa, którym nie udało się zdobyć naszej pocztówki, przypominamy, że do białoruskich więzień można słać dowolne kartki świąteczne. Ze względu na więzienną cenzurę muszą być pisane po rosyjsku i wysłane na poniższy adres, także napisany cyrylicą:

embed

Listy do Andrzeja i innych więźniów politycznych można wysłać także przez internet za pośrednictwem strony „Listy do klateczki”.

Pamiętajmy o nich nie tylko w święta.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.

close